Thẻ: Châu Đốc An Giang

Miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc An Giang

Châu Đốc An Giang – Vùng đất lành được mẹ xứ sở chở che Tín ngưỡng thờ mẫu đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt từ ngàn xưa . Thờ mẫu là một phần thiết yếu trong đời sống tâm linh của nền văn minh lúa nước .Cũng bởi vì hình ảnh người […]

Read More