Tour quốc tế

Khám phá ngay

Lịch Khởi Hành Tour Mới Nhất

Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Paris by Night

Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Paris by Night

Khởi hành: hằng tuần
3 Sao, 4 Sao
Máy bay
12.690.000 
5 ngày
Tour Trung Quốc: Trùng Khánh - Thành Đô - Cửu Trại Câu - 7N6Đ

Tour Trung Quốc: Trùng Khánh - Thành Đô - Cửu Trại Câu - 7N6Đ

Khởi hành: Tháng 5, 6
4 Sao
Máy bay
17.990.000 
7 ngày
Tour Trung Quốc: Trùng Khánh - Đại Túc - Kim Phật Sơn - 4N3Đ

Tour Trung Quốc: Trùng Khánh - Đại Túc - Kim Phật Sơn - 4N3Đ

Khởi hành: Tháng 5, 6
4 Sao
Máy bay
12.990.000 
4 ngày
Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Đài Bắc - 4N4Đ

Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Đài Bắc - 4N4Đ

Khởi hành: Tháng 6,7
3 Sao, 4 Sao
Máy bay
13.690.000 
5 ngày
Tour Malaysia - Singapore: Cao nguyên Genting - Garden by the Bay - 4N3D

Tour Malaysia - Singapore: Cao nguyên Genting - Garden by the Bay - 4N3D

Khởi hành: Tháng 05, 06, 07, 08, 09
3 Sao, 4 Sao
Máy bay
7.690.000 
4 ngày
Tour Trung Quốc: Quảng Châu - Thâm Quyến 5N4D

Tour Trung Quốc: Quảng Châu - Thâm Quyến 5N4D

Khởi hành: Tháng 05,06,08,09
4 Sao
Máy bay
16.690.000 
5 ngày
Tour Nhật Bản: Tokyo - Yamanashi - Nagoya - Kyoto - Osaka - 6N5D

Tour Nhật Bản: Tokyo - Yamanashi - Nagoya - Kyoto - Osaka - 6N5D

Khởi hành: Tháng 05, 06, 07
3 Sao
Máy bay
29.950.000 
6 ngày
Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya - 4N3D

Tour Thái Lan: Bangkok - Pattaya - 4N3D

Khởi hành: Tháng 05, 06, 07
3 Sao, 4 Sao
Máy bay
5.990.000 
4 ngày
Tour Thái Lan: Chiang Mai - Chiang Rai - 5N4D

Tour Thái Lan: Chiang Mai - Chiang Rai - 5N4D

Khởi hành: 30 Tháng 04
3 Sao, 4 Sao
Máy bay
13.990.000 
5 ngày
Contact